Καταστατικό

Καταστατικό του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (PDF)

όπως τροποποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 14ης Οκτωβρίου 2007