Επιτροπές

Το ΔΙΘ έχει 12 Επιτροπές ή Ομάδες σχεδιασμού προγραμμάτων. Κάθε επιτροπή διαθέτει έναν συγκεκριμένο προγραμματισμό δραστηριοτήτων και ειδικεύεται σε διάφορους τομείς των παραστατικών τεχνών.

Action Committee for Artists Rights (ACAR) Επιτροπή Δράσης για τα δικαιώματα των καλλιτεχνών

Communication Committee (ComCom)/ Επιτροπή Επικοινωνίας

Committee for Cultural Identity and Development (CIDC) / Επιτροπή για την Πολιτισμική Ταυτότητα και την Ανάπτυξη

Dramatic Theatre Committee (DTC)/ Επιτροπή Θεάτρου

International Dance Committee (IDC) / Διεθνής Επιτροπή για τον χορό

International Festival Forum (IFF) / Διεθνές Φόρουμ Φεστιβάλ

International Monodrama Forum (IMF) / Διεθνές Φόρουμ Μονοδράματος

International Playwrights’ Forum (IPF) / Διεθνές Φόρουμ Θεατρικών Συγγραφέων

Music Theatre NOW Network (MTN) / Δίκτυο Σύγχρονου Μουσικού Θεάτρου

New Project Group (NPG) / Eπιτροπή σχεδιασμού νέων δράσεων

Theatre Education and Training Committee (TECOM) / Επιτροπή θεατρικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Young Practitioners’ Committee (YPC) /Επιτροπή νέων για το θέατρο