Παγκόσμιος Θεατρικός Κατάλογος

Ο Παγκόσμιος Θεατρικός Κατάλογος του Δ.Ι.Θ. αποτελεί μία παγκόσμια βάση δεδομένων για θεατρικούς οργανισμούς, φορείς, φεστιβάλ, βιβλιογραφία κ.ά. Κάθε χώρα-μέλος του Δ.Ι.Θ. έχει συντάξει τη δική της βάση πληροφοριών.

Κατεβάστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Παγκόσμιου Θεατρικού Καταλόγου σε μορφή .pdf