Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου

Το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου (ΔΙΘ) ιδρύθηκε στην Πράγα το 1948 από την UNESCO και τη διεθνή θεατρική κοινότητα. Έχει Εθνικά Κέντρα σε 100 χώρες. Στόχος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου είναι η ανταλλαγή γνώσης και πρακτικής στο χώρο των παραστατικών τεχνών και η δημιουργική συνεργασία ανάμεσα στους ανθρώπους του θεάτρου. Η έδρα του Δ.Ι.Θ. βρίσκεται στα γραφεία της UNESCO στο Παρίσι.

www.iti-worldwide.org