Board of Directors 2016-2018

President: Emmanouil Koutsourellis, Director
Vice-President: Nikos Nikolaou, Actor 
General Secretary: Anastasia (Natali) Douka, Playwriter
Treasurer: Stamatia Antonatou, Theatre Producer
Alternate General Secretary: Andreas Koutsourelis, Actor – Director
Alternate Treasurer: Georgios Papagiannakis, Theatrologist
Members:
Aliki Georgoulopoulou, Choreographer
Anna Machairianaki, Stage Designer
Athanasia (Sissy) Papathanasiou, Historician – Dramaturg